Герб міста Прапор міста У 1991 році Берегові (Beregsz?sz) був повернутий ста­ро­вин­ний герб. Нинішній герб міста використовується з 1247 року з перервами, пі­сля надання угорським ко­ролем Бейлою IV посе­лен­ню Лам­перт­сас стату­су коро­лів­сько­го міста.

На синьому тлі стоїть  на зеленій траві, повер­нутий ліворуч, готовий до на­паду золотий лев, а звер­ху в пра­вому куточку щита – сріб­ний півмісяць, у лівому – шестикутна зо­лота зірка.

Прапор міста було від­нов­лено в 1991 році. По­вер­нуто довоєнний варіант: зелено-біле полотно з гер­бом усе­ре­дині.